logo1  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА

У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

 
 
  ... :: Опрема за мерење емисије
   
 
MRU VARIO Plus
Tecora  
MRU VARIO Plus
Систем за анализу гасова последње генерације намењен је мерењу емисије - омогућује брза и квалитетна мерења садржаја неорганских полутаната, као и низ других параметара значајних за калкулације резултата.