logo1  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА

У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

 
 
  ... :: Опрема за мерење емисије
   
 
GASMET FTIR
Tecora  
GASMET FTIR

Систем за анализу гасова највиших перформанси, један од тренутно најквалитетнијих на свету. Базира се на FTIR спектроскопији, дизајниран за индустријске и еколошке апликације. GASMET FTIR гас анализатор је инструмент који може да се користи у најширем апликационом спектру.

GASMET FTIR анализатор може симултано да мери и органска и неорганска једињења при чему их одређује и квалитативно и квантитативно. Мерни опсези се крећу од ppm до процентуалних садржаја. Концентрације свих органских и неорганских једињења се добијају за неколико секунди.

 
 

Коришћењем специјалне ћелије која се греје до 180 °С избегава се потреба за компликованим разблажењем узорка или уклањањем водене паре из система. Фабричка калибрација инструмента се базира на једној физичкој константи-апсорпционом коефицијенту гаса тако да је ова калибрација константна низ година и нема потребе за посебном калибрацијом инструмента. Инструмент користи DSP (Digital Signal Processor) технологију за брзу обраду података, GICCOR Интерферометар, Хелијум-неонски ласер, високо температурну гасну ћелију са огледалом пресвученим слојем злата и температурно контролисани нискошумни MCT детектор. GASMET FTIR гас анализатор користи CALCMET софтвер који омогућује брзу анализу спектара, управљање GASMET FTIR гас анализатором као и контролу при аутоматском узорковању. Овај софтвер користи софистицирани мултикомпонентни алгоритам који омогућује симултану детекцију, идентификацију и квантификацију преко 50 различитих органских и неорганских једињења присутних у отпадном гасу. Снимљени спектри се могу накнадно реанализирати у циљу идентификације претходно непознатих једињења коришћењем базе података интегрисане у GASMET FTIR гас анализатору.