logo1  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА

У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

 
 
  ... :: Опрема за мерење емисије
   
 
TECORA
Tecora  
Систем за изокинетичко узорковање ваздуха TECORA
Користи се за изокинетичко узорковање прашине, а снабдевен је и са додацима за узорковање тешких метала, хлороводоничне киселине HCl , флуороводоничне киселине HF и специјалним системом за узорковање диоксина и фурана