logo1  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА

У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

 

 


Захтев за мерење

Образац за приговор/жалба

Упутство за мерно место
 
 


 
 
Аеролаб д.о.о.

 

АЕРОЛАБ“ д.о.о. - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

Београд - Земун, Железничка 16

  • Текући рачун број: 265-6680310000005-70
  • ПИБ: 105037963
  • Матични број: 20297476
  • Шифра делатности: 7120
  • Регистарски број: БД 50027/2007
  • Тел/Факс: 011/3750-850

www.aerolab.rs

e-mail: emisija@aerolab.rs 

 
 
Сертификације