logo1  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА

У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

 
 
  Почетна страница ::
   
 

О нама


 

Предузеће “АЕРОЛАБ” д.о.о. основано 2007. године, са седиштем у Београду, улица Железничка 16, Земун, је Лабораторија за еколошка испитивања, специјализована за мерење аерозагађења и то мерење емисије из стационарних извора.

 

Дефинисаном Политиком квалитета највише руководство “АЕРОЛАБ”-а се од самог оснивања определило за примену, одржавање и унапређење система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање) у циљу највишег квалитета испитивања, задовољства корисника наших услуга и задовољства свих запослених у “АЕРОЛАБ”-у.

 

Запослени у “АЕРОЛАБ”-у имају вишегодишње искуство у области мерења емисије из стационарних извора,  а мерно–испитна опрема са којом располажемо је најсавременија у области мерења емисије и гарантује изузетно поуздане резултате мерења емисије.

 

Поседујемо сертификат о акредитацији Акредитационог тела Србије, као и  Дозволу за мерење емисије из стационарних извора загађивања број 353-01-00995/1/2015-17 од 12.2.2016. издату од стране ресорног Министарства.

Поред ових, “АЕРОЛАБ” је сертификован и према стандардима ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Сертификат о акредитацији

Политика квалитета

политика квалитета