logo1  

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА

У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

 
 
  Почетна страница ::
   
 
Контакт

АЕРОЛАБ“ д.о.о. - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИСПИТИВАЊА И КОНСАЛТИНГА У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ

Директор - Јовица Новаковић, дипл.физ.хем.


АЕРОЛАБ“ д.о.о.

Београд - Земун, Железничка 16

  • Текући рачун број: 310-160999-82
  • ПИБ: 105037963
  • Матични број: 20297476
  • Шифра делатности: 7120
  • Регистарски број: БД 50027/2007
  • Тел/Факс: 011/3750-850

Интернет презентација: www.aerolab.rs

e-mail: emisija@aerolab.rs